O nas

O nas

PZFO, czyli Polski Związek Firm Optycznych to nowoczesna organizacja pracodawców skupiająca firmy działające na terytorium Polski i zaopatrujące rynek usług optycznych, w szczególności salony optyczne i gabinety okulistyczne.

Celem Związku jest utrwalanie więzi środowiskowej, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, gospodarczej, reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów samorządowych, organów administracji rządowej, sądów oraz innych organizacji i instytucji rządowych i samorządowych mających wpływ na nasze funkcjonowanie.
Chcemy aktywnie uczestniczyć w konsultacjach aktów prawnych regulujących naszą działalność gospodarczą.
Nie zapominamy o promowaniu naszych członków na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
Działamy na rzecz integracji firm i pozytywnego wizerunku naszej branży.
Tworzymy warunki dla powstania efektywnych relacji B2B.
Dzieląc się naszą wiedzą oraz doświadczeniem pragniemy wspierać krajowe firmy z branży optycznej będące istotnym partnerem polskiej gospodarki.
Inicjujemy i koordynujemy przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym i popularyzatorskim, udzielamy poparcia i pomocy osobom fizycznym i organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami Związku.

Chcemy być aktywnym członkiem dialogu na temat kształtu rynku optycznego w Polsce.
Wierzymy, że wspólne zaangażowanie i dialog jest kluczem do sukcesu.